Ανακοίνωση για την πρόσληψη 3 ατόμων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη  3 ατόμων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 13-9-2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grafeioprosopikou@paros.gr

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.