Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου

Διοικητικό Συμβούλιο

1.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
4.ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5.ΤΣΑΝΤΑΝΗ-ΒΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
6.ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ
7.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ