Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Πάρου Κ.Η.Φ.Η. «Η Αγάπη»

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΑΠΗ» βρίσκεται στη Νάουσα Πάρου και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2004.

Σκοπός του Κ.Η.Φ.Η. είναι η φιλοξενία και φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, που έχουν κινητικές δυσκολίες, που πάσχουν από γεροντική άνοια κ.λ.π. και που το οικογενειακό τους περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα μη
μπορώντας να αναλάβει την φροντίδα τους.

Η λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η. διευκολύνει σημαντικό αριθμό γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και στην παροχή οργανωμένης και συστηματικής ημερήσιας περίθαλψής τους.

Το Κ.Η.Φ.Η. έχει την δυνατότητα φιλοξενίας σε ετήσια βάση 30 ηλικιωμένων ενώ σε αυτό εργάζονται ένας νοσηλευτής, δύο κοινωνικοί φροντιστές και μία καθαρίστρια.