Βρεφονηπιακός Σταθμός "Τα Μελλισάκια"

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Τα Μελισσάκια» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 με συγχρηματοδότηση κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο με την υποστήριξη του Δήμου Πάρου.

Έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 15 βρεφών και 30 νηπίων ενώ στον σταθμό εργάζονται συνολικά 6 ειδικευμένα άτομα.

Ο Σταθμός προσφέρει στα βρέφη στον τομέα της ικανοποίησης των σωματικών και ατομικών αναγκών τους, ενώ στα νήπια υπάρχει φροντίδα για την σωστή ψυχοσωματική υγεία τους καθώς και την ψυχοκινητική τους εξέλιξη.

Επίσης στον Σταθμό πραγματοποιούνται πολλές ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις καθώς
και επισκέψεις παιδιάτρου σε εβδομαδιαία βάση.

Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού εξυπηρετεί την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων μητέρων της ευρύτερης περιοχής δίνοντάς τους την δυνατότητα της φιλοξενίας, διατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες.