ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 19.00΄

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                       Πάρος 26 Σεπτεμβρίου 2019
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 15539
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                   Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                                  3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                      Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2018 έως 31-12-2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
6. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεμπάμπης Παναγιώτης
9. Κεφάλας Φραγκίσκος
10. Κουντρομιχάλης Ηλίας
11. Λεοντής Μικές 
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μανωλάκη Θεοδοσία
14. Μαούνη Φλώρα
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος