Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρ.10029/01-07-2019 με θέμα:τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση και αγορά ακινήτου, για την κατασκευή καταφυγίου ζώων συντροφιάς.

Σας  αποστέλλουμε την Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρ.10029/01-07-2019 με  θέμα:
τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση και αγορά ακινήτου, σε ολόκληρο το Δήμο Πάρου για την κατασκευή καταφυγίου ζώων συντροφιάς