Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21-09-2021 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης .

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                               Πάρος 17 Σεπτεμβρίου 2021
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 16700
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                      (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Κυριακή Αλιπράντη                                                3. Προέδρους Κοινοτήτων
Τηλ.: 22843-60134                                                                      Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21-09-2021 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
                                                             Ο Πρόεδρος
                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
                                                 Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
5. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Κουντρομιχάλης Ηλίας
10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία
13. Μαούνη Φλώρα
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Παυλάκη Αγγελική
17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος