Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 20.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης .

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              

                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                               Πάρος 12 Νοεμβρίου 2021

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 20059

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                           Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     

  1.                                                                     (όπως πίνακας αποδεκτών)

Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                               3. Προέδρους Κοινοτήτων

Τηλ.: 22843-60110                                                                       Πάρου

Fax:  22840-22078

e.mail : gramatia@paros.gr        

                                             

 

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 16-11-2021 και ώρα 20.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμήματος ως κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Πάρου στην περιοχή «Αμπελάς» της Κοινότητας Νάουσας. 

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Επέκταση ωραρίου προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.

Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 6ο:

Διοικητική αποβολή αυθαίρετων κατασκευών σε δημοτικό χώρο στη θέση «Αγιάσι» Λευκών Πάρου.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Πρόταση για ίδρυση ΙΕΚ στη νήσο Πάρο.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Συμμετοχή ή μη του Δήμου Πάρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση χωροθέτησης βιομηχανικού κτιρίου.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση χωροθέτησης υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο:

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 13/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση αποφαινόμενων οργάνων για έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου».

Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη αναγκών χώρου στάθμευσης στη Κοινότητα Νάουσας.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο:

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάρου, ΔΕΥΑΠ, WWF Ελλάς και Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA).

Εισηγητής: Πούλιος Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ.

ΘΕΜΑ 14ο:

Αίτημα συνδιοργάνωσης 2ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου.

Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο:

Λήψη απόφασης για εξεύρεση αίθουσας εκδηλώσεων στην Κοινότητα Πάρου.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο:

Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο:

Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο:

Λήψη απόφασης για φύτευση δέντρου στην Κοινότητα Πάρου κατόπιν αίτησης της Monique Mailloux.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο:

Κοπή κατεστραμμένων φοινίκων στην Νάουσα Πάρου.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο:

Λήψη απόφασης για την φυτοπροστασία των φοινικοειδών.

Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

                                                 Παναγιώτης Πετρόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος

4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος

5. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος

7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Κουντρομιχάλης Ηλίας

10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία

13. Μαούνη Φλώρα

14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος

16. Παυλάκη Αγγελική

17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος

24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία

25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος