Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 12-03-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ                                              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                          Πάρος 8 Μαρτίου 2019
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3311
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                      (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                              3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                      Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 12-03-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
 
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 2ο:
 
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π/θμιας & Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π/θμιας & Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 4ο:
Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 5ο:
 
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Παροικίας» στον άξονα προτεραιότητας Ι «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου».
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Διαμόρφωση δημοτικής οδού στην περιοχή «Βουνάλι» στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσα του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.
ΘΕΜΑ 8ο:
Πρόταση καταγραφής «Λαογραφικής Συλλογής Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 9ο:
Υποβολή αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μετά την ένταξή του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 10ο:
 
Λήψη απόφασης για «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα, κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμός χώρων δημοπράτησης» βάσει αιτημάτων.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 11ο:
 
Έγκριση προγραμματισμού αθλητικών δράσεων για το έτος 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του Final-4 γυναικών βόλεϊ στη Πάρο στις 16 & 17 Μαρτίου 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του Final-4 καλαθοσφαίρισης παίδων ή κορασίδων στη Πάρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 14ο:
Προκήρυξη νέας δημόσιας μειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 15ο:
«Συμμετοχή Δήμου Πάρου στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE με τίτλο "Circular Economy Implementation in Greece" και κωδικό LIFE 18 IPE 000013».
Εισηγητής: Περιβαλλοντολόγος Δήμου Πάρου κ. Ιωάννης Δρακουλάκος.
ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής μελών που συμμετέχουν στις Επιτροπές: Α. Πολιτιστικής Κληρονομιάς Β. Αδελφοποίησης.     
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.                                                                   
ΘΕΜΑ 17ο:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας  ΕΠΑΨΥ για το έτος 2019.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 18ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.
ΘΕΜΑ 19ο:
Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ για διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Χρίστο Γεωργούση.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 21ο:
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.
ΘΕΜΑ 22ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Πούντας, της Δ.Κ. Πάρου.
Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.
ΘΕΜΑ 23ο:
Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό πεζόδρομο στη περιοχή «Αντιλιγάδι» Δ/Κ Μάρπησσας κατόπιν αιτήματος της Ευφροσύνης Κότση του Δημητρίου.
Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.
ΘΕΜΑ 24ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΓΕΩΡΓΑΛΑ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ για παραχώρηση αίθουσας στο Αλιευτικό Καταφύγιο  Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 25ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τζιράκη Λουκίας για κατασκευή πέργκολας στον αύλειο χώρο του Δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τοπική Κοινότητα Κώστου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 26ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΚΔΕΠΑΠ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Περιφερειακό Παροικίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 27ο:
Λήψη απόφασης για την Προμήθεια είκοσι οχτώ (28) δάφνινων στεφανιών για την κατάθεσή τους κατά τις Εθνικές και Τοπικές Εορτές.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, για την εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αντιπάρου» και διάθεσης προσωπικού για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.
 
 
 
                                                             Ο Πρόεδρος
                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
                                                        Βατίστας Ρούσσος
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Καστρουνής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Λεοντής Μικές 
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Παντελαίος Ηλίας
17. Πατέλης Άγγελος 
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Κων/νος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
25. Τσιγώνιας Νικόλαος
26. Χανιώτη Μαρία