Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 19.00 .

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                Πάρος 19 Φεβρουαρίου 2021
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2921
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                              3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                      Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Πάρου και των Νομικών του προσώπων έτους 2021».
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού  του Δήμου Πάρου για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση Β΄ Φάσης της μελέτης «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του Κοινοτικού Ξενώνα Μάρπησσας Πάρου και ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων.                            
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 5ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Λεοντής Μικές, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.
ΘΕΜΑ 6ο:
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
Εισηγητής: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 7ο:
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 7/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.
Εισηγητής: Εκπρόσωπος του Συλλόγου.
ΘΕΜΑ 9ο:
Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση 2ου παραδοτέου Μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης του έργου: Επέκταση ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου».
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.
ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για τη δωρεά υλικών στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος Πάρου.
 
 
                                                             Ο Πρόεδρος
                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
                                                 Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
5. Δαφερέρα - Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Κουντρομιχάλης Ηλίας
10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία
13. Μαούνη Φλώρα
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Παυλάκη Αγγελική
17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη - Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος