Σας ενημερώνουμε ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας ...

Σας ενημερώνουμε ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας και έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου κατοικίας τους, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας .