Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης .

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                            Πάρος 24 Απριλίου 2020

                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 5664

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                  Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                           

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                (όπως πίνακας αποδεκτών)

v                                                        3. Προέδρους Κοινοτήτων

Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                          Πάρου

Τηλ.: 22843-60110                                                                   

Fax:  22840-22078

e.mail : gramatia@paros.gr        

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 10 του Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

 

Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου, εφαρμογή της εγκυκλίου 7/2020 ΥΠΕΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 2ο:

 

Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου.

Εισηγητής: Μέλος του Συλλόγου Αιμοδοτών.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων στη Κοινότητα Παροικίας για δημιουργία Πράσινων Σημείων.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Μανώλης Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 5ο:

 

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση των Μονάδας Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) & Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Πάρου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης.

ΘΕΜΑ 6ο:

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου για το έτος 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Δ.Λ.Τ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Δώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

                                                 Πετρόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος

4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γιουρτζίδης Χαρίλαος

6. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεμπάμπης Παναγιώτης
9. Κεφάλας Φραγκίσκος

10. Κουντρομιχάλης Ηλίας

11. Λεοντής Μικές 
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μανωλάκη Θεοδοσία

14. Μαούνη Φλώρα

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος

17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος

24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία

25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος