Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού Ξενώνα στη Νάουσα ν.Πάρου

                      
 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Πάρος, 15 Σεπτεμβρίου 2017  
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.πρωτ.  12996                                                ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                            
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                              
        Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                                                     
        Ταχ. Κώδικας: 84400                                                      
            Τηλέφωνο:   2284360131                                                       
            FAX: 22840-21025                                                         
                                          
 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού Ξενώνα στη Νάουσα ν.Πάρου
 
Ο Δήμος Πάρου, σε συνέχεια δύο (2) αιτήσεων για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκτέλεση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου, πρώην Κοινοτικού Ξενώνα στη Νάουσα νήσου Πάρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης των προσφορών αυτών, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην με αρ. πρωτ. 10434 / 31-7-2017 ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το χρονικό διάστημα από σήμερα , μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη καταθέσει προσφορά, θα μπορούν εγγράφως να συμπληρώνουν-τροποποιούν τους φακέλους τους.
Οι κατατιθέμενες προτάσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ'αρ.216/2017 απόφαση του Δ.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους   : κ. Ιωάννη Ραγκούση - τηλ. 2284360150,  email: ragousis@paros.gr  & τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Εμμ. Μαλαματένιο 2284360131 – 6932450811, fax.: 2284021025, email: em.malamatenios@paros.gr
 
                                                                                                Για το Δήμο Πάρου,
                                                                                         Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
 
 
                                                                                        Εμμανουήλ Μαλαματένιος