Μοριοδότηση για τις προσλήψεις Σχολικών Καθαριστριών (Ανακοίνωση για ΥΕ Καθαριστές - στριες Σχολικών Μονάδων)

Μοριοδότηση για τις προσλήψεις Σχολικών Καθαριστριών (Ανακοίνωση για ΥΕ Καθαριστές - στριες Σχολικών Μονάδων)