Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού.

Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού.