Απόφαση ΔΣ 2/2017(ΔΣ 20/01/2017) - Θέμα:Άδεια τομής αγροτικού δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Απόφαση ΔΣ 2/2017(ΔΣ 20/01/2017) - Θέμα:Άδεια τομής αγροτικού δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.