Απόφαση ΔΣ 16/2016(ΔΣ 21/06/2016) - Θέμα:: Χορήγηση άδειας τομής πλακόστρωτου για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (αίτημα κ. Κομνηνού Νικολάου).

Απόφαση ΔΣ 16/2016(ΔΣ 21/06/2016) - Θέμα:: Χορήγηση άδειας τομής πλακόστρωτου για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (αίτημα κ. Κομνηνού Νικολάου).