Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών καθαριότητας 2 μήνης διάρκειας.

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών καθαριότητας 2 μήνης διάρκειας.