Ανακοίνωση για την επικοινωνία με την Κοινότητα Πάρου

                                                            

                                 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 11 Νοεμβρίου 2019  

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                            

             ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ            

            

 

 

Ανακοίνωση για την επικοινωνία με την Κοινότητα Πάρου

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Κοινότητας Πάρου κ. Μαργαρίτα Αργουδέλη στο e-mail : k.parou@paros.gr και προσωρινά στα τηλ. 22843-60129 και 130.

 

                         Η Πρόεδρος 
                      της Κοινότητας Πάρου

 
                        Μαργαρίτα Αργουδέλη