Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, για τη θετική τους ανταπόκριση στο από 03/03/2020 αίτημά μου...

                    

 

      

                          

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πάρος, 01 Απριλίου 2020  

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αριθ.  Πρωτ: 4688

                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

          

    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                              Προς:   Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                        1. Περιφερειάρχη κ. Γ.Χατζημάρκο

    Τηλέφωνο:   2284360129                                                  2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

        FAX: 22840-22078                                                                κ. Γ. Λεονταρίτη

        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                    3. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

         

 

               

          ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήρια επιστολή»

 

  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, και τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη  Κυκλάδων κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, για τη θετική τους ανταπόκριση στο από 03/03/2020 αίτημά μου, και την προσφορά ενός ISOBOX, στο Κέντρο Υγείας Πάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια προελέγχου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Είμαι βέβαιος, ότι η χρήση του ISOBOX  από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχων για τον κορωνοϊό σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τους θαλάμους νοσηλείας και τα ιατρεία εξέτασης των λοιπών ασθενών και εν γένει θα συμβάλλει στην προστασία του πληθυσμού και την προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας.

 

 

                                                                      Ο Δήμαρχος  Πάρου  

  

 

                                                                         Μάρκος Ι. Κωβαίος