Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο Πάρου είναι: 22843 60100 έως και 60105 .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πάρος, 14 Απριλίου 2010 Δημαρχείο Πάρου Τ.Κ. 84 400 Παροικιά ΠΑΡΟΣ 22840 28506 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» . Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση). Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πάρου εφαρμόζει την τηλεφωνία του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για την μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του με ημερομηνία εφαρμογής την Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 . Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο Πάρου είναι: 22843 60100 έως και 60105 .