Συνεχίζονται τα έργα στο λιμάνι της Παροικιάς και το 2018.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Παροικιάς με ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την όψη του και θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του ενόψει της τουριστικής περιόδου.
Μετά την επίστρωση της κεντρικής προβλήτας με βιομηχανικό δάπεδο, σειρά έχει η επισκευή και αποκατάσταση του παραλιακού πεζοδρομίου, από τον κεντρικό λιμένα έως το Κέντρο Υγείας και η αποκατάσταση της στέψης του παραλιακού στηθαίου. Το έργο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς το πεζοδρόμιο παρουσίαζε έντονες διαβρώσεις από τη θάλασσα.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνουν την καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης, την τοποθέτηση αγωγού και την κατασκευή τριών (3) φρεατίων διακλάδωσης για μελλοντική διέλευση καλωδίων, την επίστρωση του πεζοδρομίου με σχιστόπλακες χωρικού τύπου, την παράλληλη κατασκευή διαδρόμου, πλάτους 1,00 μ. με πλάκες μαρμάρου και την κατασκευή διαδρόμου όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες πλάτους 0,40 μ. Τέλος, στην στέψη του παραλιακού στηθαίου του πεζοδρομίου, στο αντίστοιχο τμήμα του, θα γίνει επίστρωση με πλάκες μαρμάρου όμοιων χαρακτηριστικών και προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων στην τελική στάθμη.
Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και ο προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται σε 34.810,29 ευρώ.
Ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι «Στόχος μας είναι η αισθητική και λειτουργική αναμόρφωση όλης της παραλιακής ζώνης του λιμανιού της Παροικιάς με  έργα και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την όψη της και θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και τις τουριστικές υπηρεσίες του νησιού».