Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             Πάρος 24 Νοεμβρίου 2014
                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 16554
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                         Προς: 1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                2. Τακτικά μέλη του 
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                              Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
                                                                                         (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νικόλαος Σπανόπουλος                                  3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110, 22843-60129                                       Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax: 22840-22078 
e.mail : gramatia@paros.gr         
                                              
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός & επιβολή τελών για το οικ. έτος 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την οικονομική χρήση 2014 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 της Δημοτικής Α.Ε. Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου Αϊ-Γιάννη Δέτη.
ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση της σύστασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.
                                 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Άγουρος Άγγελος 
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 
3. Βλαχογιάννης Χρήστος 
4. Γκίκας Νέστωρ 
5. Γκόκας Αλέξιος 
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα        
7. Καλακώνας Μηνάς 
8. Καραχάλιος Σταύρος 
9. Λεοντής Μικές  
10. Λουκής Γεώργιος                
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ 
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος 
13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
14. Πατέλης Άγγελος 
15. Πατέλη Αικατερίνη
16. Πετρόπουλος Ιωάννης 
17. Πούλιος Γεώργιος
18. Ραγκούσης Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Σαρρής Νικόλαος
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Χανιώτη Μαρία                                                   
27. Χριστόφορος Χρήστος