Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου για την μη κάλυψη της θέσης του μικροβιολόγου στο Κέντρου Υγείας Πάρου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου με ομόφωνη απόφασή του εκφράζει την αγανάκτησή του και διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την πολιτική ηγεσία της Δ.Υ.Π.Ε. Ν. Αιγαίου τους οποίους θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους για τη μη κάλυψη της θέσης του μικροβιολόγου του Κέντρου Υγείας Πάρου η οποία παραμένει κενή καθώς η ιατρός απουσιάζει λόγω αναρρωτικής άδειας. Είναι ακατανόητο για τους μόνιμους κατοίκους της Πάρου και τις δεκάδες χιλιάδες των επισκεπτών του νησιού να μην μπορεί ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο και μέχρι σήμερα να βρεθεί λύση σ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα με αποτέλεσμα δικαιολογημένα να αγανακτούν, να εξοργίζονται και να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει από τον υπουργό, ο οποίος πρέπει να είναι κοντά και στον τελευταίο κάτοικο των Κυκλάδων: 1.Να δοθεί άμεσα λύση αναπλήρωσης της θέσης του μικροβιολόγου. 2.Να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέσπιση κινήτρων για την ιατρική στελέχωση των νησιωτικών περιοχών και να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε στο μέλλον να εκλείψουν παρόμοια προβλήματα και επιτέλους οι νησιώτες να αισθάνονται ασφαλείς. 3.Να αναβαθμίσει το Κέντρο Υγείας Πάρου. Τέλος εάν τις επόμενες εβδομάδες δεν καλυφθεί το κενό του μικροβιολόγου το ψήφισμα θα δημοσιευτεί στα Μ.Μ.Ε. πανελλήνιας εμβέλειας και ο αγώνας θα κλιμακωθεί.