Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 07-03-2008 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Β1 στάδιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πάρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πάρος 14 Μαρτίου 2008 Δημαρχείο Πάρου Τ.Κ. 84400 Παροικία ΠΑΡΟΣ 22840 28506 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 07-03-2008 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Β1 στάδιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πάρου. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις προτάσεις των μελετητών για την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της Πάρου. Στα πλαίσια της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για το Γ.Π.Σ. Πάρου, όλα τα στοιχεία του σταδίου Β1 της μελέτης βρίσκονται αναρτημένα από σήμερα στο site του Δήμου Πάρου (www.paros.gr). Όσοι ενδιαφέρονται να εκφράσουν απόψεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις σχετικά με το στάδιο Β1 της παραπάνω μελέτης, μπορούν να τις καταθέσουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Πάρου το αργότερο έως τις 31-03-2008.