Ορισμός της κας Μαρίας Σιφναίου, ως άμισθης Συμβούλου Δημάρχου Πάρου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, επί οικονομικών θεμάτων.

                                        
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
 
 
 
Πάρος, 15 Μαΐου 2024
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ορισμός της κας Μαρίας Σιφναίου, ως άμισθης Συμβούλου Δημάρχου Πάρου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, επί οικονομικών θεμάτων
 
Η κα. Μαρία Σιφναίου του Μάρκου, με βάση την υπ. αρ. 447/10-05-24 απόφαση του Δημάρχου Πάρου κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, ορίστηκε άμισθη ειδική σύμβουλος για την επικουρία του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα επί οικονομικών θεμάτων.
Ως άμισθη ειδική Σύμβουλος: α) θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Δήμαρχο στα συγκεκριμένα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και με φορείς του Δημοσίου, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, β) θα συντάσσει, σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών της και τα λοιπά προσόντα της, σχέδια χρηματικών ενταλμάτων. Η ως άνω άμισθη ειδική σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Η παραπάνω απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση της οριζόμενης συμβούλου με το Δήμο. Επίσης, δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων κίνησης εκτός έδρας.
Ο ορισμός της ισχύει από την υπογραφή της απόφασης και μέχρι το τέλος της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησής της ή ανάκλησής της.
Η κα. Μαρία Σιφναίου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νάουσα της Πάρου και αποφοίτησε από το Λύκειο Πάρου. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών, με εξειδίκευση Msc Οικονομικής Διοίκησης και μέλος του ΟΕΕ. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών σαν Επικεφαλής Οικονομικού Τμήματος πολυεθνικών εταιρειών και στην συνέχεια σαν εξειδικευμένος Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Παράλληλη έχει υπηρετήσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Παλαιού Φάληρου. Σαν ενεργό μέλος του γυναικείου κινήματος, διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Παλαιού Φαλήρου. Επίσης με μακρόχρονη συμμετοχή στο κίνημα των Γονέων, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων και διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Παλαιού Φαλήρου. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Πάρο.