Ο Δήμος Πάρου αναπτύσσει το ασύρματο δίκτυο του νησιού

Ανακοινώνουμε ότι, ο Δήμος Πάρου καταφέρνοντας να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙSTOS, αναπτύσσει το ασύρματο δίκτυο του νησιού μας που αρχικά θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς. Το έργο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού μας προσφέροντας τόσο στο Δήμο όσο και στις επιχειρήσεις δυνατότητες όπως: 1. Εύκολη και άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου (έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, επικοινωνία με στελέχη κ.α ). 2. Internet παντού, χωρίς καλώδια. 3. Δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία και βιντεοσκόπηση. 4. Άμεση ενημέρωση των τουριστών για υπηρεσίες που παρέχουν ο Δήμος, οι δημοτικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις (διαθεσιμότητα δωματίων, αυτοκινήτων, διαφήμιση, προβολή κ.α ).