''ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ'' Ο Δήμος εξασφάλισε 1.700.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για μονάδα αφαλάτωσης στην Παροικία.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Αγαπητές Συμπατριώτισσες, αγαπητοί Συμπατριώτες, στις 30 Ιανουαρίου σας ενημερώσαμε για τη πρωτοβουλία που αναλάβαμε με αποτέλεσμα όλοι οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Κυκλάδων να ζητήσουμε την έκτακτη χρηματοδότηση των νησιών μας για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης λειψυδρίας. Στις 04 Απριλίου το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση των Κυκλάδων με το ποσό των 14.500.000 €. μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της Πάρου με 1.700.000 € για την άμεση απόκτηση μιας μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης 2.500 κυβικών νερού ανά ημέρα, όπως ακριβώς είχαμε διεκδικήσει. Με την ιδιαίτερα θετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όχι μόνο δικαιώνεται μία σημαντική πρωτοβουλία μας, αλλά και όπως και στην περίπτωση των πλημμύρων του 2003, αποδεικνύεται ότι όταν, ως Πάρος, ενεργούμε στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής, έγκαιρα και τεκμηριωμένα μπορούμε να επιτυγχάνουμε πολύ σημαντικούς στόχους και να μετατρέπουμε το «κακό» σε «καλό». Με την απόκτηση μιας τέτοιας μονάδας αφαλάτωσης κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την κάλυψη των ετήσιων υδατικών αναγκών του νησιού μας και βεβαίως ανοίγουμε μια νέα περίοδο στην πολιτική υδάτινων πόρων με στόχο την αειφορική διαχείρισή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρακαλούμε να χαρακτηρίζει την καθημερινή μας ζωή η συνετή χρήση του πολύτιμου κι όχι ανεξάντλητου νερού που έχουμε την ευλογία να διαθέτουμε. Άλλωστε δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι το νερό που σήμερα σπαταλούμε το στερούμε από το αύριο των παιδιών μας. Γ. Ν. Ραγκούσης Δήμαρχος