Εργασίες συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου και επιδιόρθωσης των πλακοστρώσεων.

                         Coat of arms of Greece.svg  
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πάρος, 11 Ιουνίου 2019
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                      
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ               
                        
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Εργασίες συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου  και επιδιόρθωσης των πλακοστρώσεων
 
Ο Δήμος Πάρου μεριμνώντας για την ασφαλή μετακίνηση και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων, το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος και συντήρησης του δημοτικού οδικού δικτύου σε όλο το νησί.
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Τεχν. Υπηρεσίας, τα προς αποκατάσταση τμήματα, είναι τα εξής:
  1. Παροικιά, περιοχές Λιαροκόπι, Γήπεδο, Παραλιακή Λιβάδια, Πλάτανος, Κακάπετρα, Άγιος Αρσένιος, Γλυσίδια
  2. Αλυκή, περιοχή Αγ.Νικόλαος
  3. Νάουσας, περιοχές Κεντρικός δρόμος (Μπίλια), Ταξιαρχάκι, Αγ. Ανάργυροι, Κολυμπήθρες, Ξιφάρα
  4. Κώστος, περιοχή Περιφερειακός
  5. Λεύκες, είσοδος από επαρχιακή οδό
  6. Μάρπησσα, περιοχές: δημοτικό γήπεδο προς Τζάνε, είσοδος Πλατείας Γ. Στάμενα.
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, η ορθή όδευση των ομβρίων υδάτων και η συναρμογή στις εισόδους των παρακείμενων ιδιοκτησιών, της διάστρωσης του ασφαλτομίγματος, προηγείται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και όπου απαιτείται γίνεται απόξεση του υφιστάμενου οδοστρώματος με χρήση φρέζας, για την προσαρμογή της τελικής στάθμης του οδοστρώματος. Παράλληλα, διενεργούνται εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, με τοπικές επουλώσεις οπών και καθιζήσεων.
 
Επιπλέον, την περίοδο αυτή και στα πλαίσια του τεχνικού προγράμματος πραγματοποιούνται πλακοστρώσεις σε επιλεγμένα σημεία στην Παροικιά και τη Νάουσα. Πιο συγκεκριμένα, στην Παροικιά, περιμετρικά του Αγίου Νικολάου έχει προγραμματιστεί η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και η τοποθέτηση νέων πλακών χωρικού τύπου προέλευσης Πάρου, η   ανακατασκευή ραμπών στα λιβάδια, η ανακατασκευή σκάλας εντός οικισμού με διόρθωση των διαστάσεων καθώς και η επιδιόρθωση δύο μικρών πλακόστρωτων οδών, με κατάλληλες κλίσεις ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή των υδάτων. Τέλος, στον παραδοσιακό οικισμό στην Νάουσα, έχει προγραμματιστεί η ανακατασκευή του αρμολογήματος σε πλακόστρωτη οδό.