ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

                
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
                ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         
          ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                        
            
              Αυτοτελές Τμήμα                                                      Πάρος, 06-12-2017                           
   Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                      Αρ. Πρωτ: 19151
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού                                                   
    Παροικία, Πάρος 84400
    Τηλ.: 2284360154,
    Fax: 2284022078                                                                        
    e-mail: a. barbari@paros.gr                      
 
 
 
             Αγαπητοί συνεργάτες,
 
Ο Δήμος Πάρου στα πλαίσια των προσπαθειών για την προβολή του νησιού,  συμμετείχε στις εξής Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού:
 
·       MITE ATHENS 2017   Αθήνα 19-22/10/2017
   (εκπρόσωπος Δήμου Πάρου κ.Τριπολιτσιώτη)
·       WTM   Λονδίνο 6-8/11/2017
                     (εκπρόσωπος Δήμου Πάρου κ.Τριπολιτσιώτη)
·       PHILOXENIA   Θεσσαλονίκη 10-12/11/2017
   (εκπρόσωποι Δήμου Πάρου κ. Μαλαματένιου  και κ. Αποστολοπούλου)
·       GRECA PANORAMA Βαρσοβία 2-3/12/2017
   (εκπρόσωπος Δήμου Πάρου κ.Τριπολιτσιώτη)
 
 Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Πάρου ως ιδανικός προορισμός.
Σας αποστέλλουμε τις επαφές που μας προσκόμισαν οι επαγγελματίες επισκέπτες των εκθέσεων.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι  με καλή διάθεση και πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να  επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
 
 
 
 
                      Ο Αντιδήμαρχος Πάρου
 
 
                       Χρήστος Χριστόφορος