Δημοσιεύτηκε η με αριθμ. οικ. 17250/2582 απόφαση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου στο ΦΕΚ 148ΑΑΠ/2-5-2012 με τίτλο «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων»

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥ

 

Δημοσιεύτηκε η με αριθμ. οικ. 17250/2582 απόφαση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου στο ΦΕΚ 148ΑΑΠ/2-5-2012 με τίτλο «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων»

 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου – ΦΕΚ 148 ΑΑΠ/2-5-2012

 

Χάρτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου