Δικαιολογητικά που απαιτούνται για νέα ηλεκτροδότηση και μεταβίβαση ή διόρθωση τμ. Ακινήτων για τον υπολογισμό τέλους ακίνητης περιουσίας-τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

 Δικαιολογητικά  που απαιτούνται για νέα ηλεκτροδότηση και μεταβίβαση ή διόρθωση τμ.
Ακινήτων για τον υπολογισμό τέλους ακίνητης περιουσίας-τέλη καθαριότητας και φωτισμού-
Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων .

   Με την 421/2-12-2011 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου  αποφάσισε ότι για νέα ηλεκτροδότηση και μεταβίβαση ή διόρθωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία .

 


Η ανάγνωση και εκτύπωση των ακόλουθων κειμένων απαιτεί τα πρόγραμμα Acrobat Reader (που διανέμεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://get.adobe.com/reader/ )