ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Πάρου"