Δελτίο Τύπου για τις τιμές παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

 

                         Coat of arms of Greece.svg  

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάρος, 23 Μαΐου 2016

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                      

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μετά τον προσδιορισμό των τιμών για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για το ύψος αυτών ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζητείται να επιβληθούν τέτοιου είδους αυξήσεις και τις συνέπειες που θα έχουν αυτές στην τουριστική κίνηση του νησιού.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν η επίτευξη έκπτωσης της τάξης του 20% επί των συνολικών τιμών που προσδιορίστηκαν αναφορικά με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και τις καντίνες.

Οι τιμές αυτές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για το Δήμο και θα πρέπει να ενσωματωθούν στο μισθωτήριο συμβόλαιο διαφορετικά αυτό θα πλήξει τους εν δυνάμει μισθωτές δημιουργώντας καθυστερήσεις στη σύναψη των οριστικών μισθωτηρίων συμβολαίων.