Ανακοίνωση για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου .

                      Coat of arms of Greece.svg

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                            

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ             

                                                                                                  

        Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                                                     

        Ταχ. Κώδικας: 84400                                                      

            Τηλέφωνο:   2284360131                                                        Πάρος, 12 Σεπτεμβρίου 2017

            FAX: 22840-21025                                                         

            Mail: em.malamatenios@paros.gr                                 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ανακοίνωση για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου

 

Ο Δήμος Πάρου παρά την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη στελέχωσή της με μόλις δύο (2) υπαλλήλους, κάνει προσπάθειες  για τη πάταξη του παραεμπορίου και τη προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νησί. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου με στοχευόμενες, αναλυτικότερα έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι:  

 

–       Στις 18/07/2017 ημέρα Τρίτη ώρα 23:00,  Δ/Κ Νάουσας Πάρου κατάσχεση – καταστροφή προϊόντων παράνομης απομίμησης, αριθμός πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα κατάσχεσης καταστροφής Α/Α 1/2/3. Σύνολο κατασχεθέντων προϊόντων :186                                                                    

–       Στις 15/07/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:30 στην περιοχή Αλυκή Πάρου, πωλητής άνευ αδείας (1). Πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής Α/Α 4. Σύνολο κατασχεθέντων προϊόντων:62.                                                                                                  

–       Στις 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου, αριθμός πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (2). Πρωτόκολλα Κ/Κ –Α/Α 5/6. Κατασχεθέντα προϊόντα:341.

–       Στις 22/07/2017 ημέρα Σάββατο  και ώρα 24:00,  στην περιοχή παραλιακή οδός Παροικίας αρ.  πωλητή άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (1). Πρωτόκολλο Κ/Κ 7. Κατασχεθέντα προϊόντα: 68.                   

–       Στις 10/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου αρ. πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα Κ/Κ Α/Α 8/9/10. Κατασχεθέντα προϊόντα: 509. 

–       Στις 22/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:30, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου, αρ. πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα Κ/Κ Α/Α 11/12/13. Κατασχεθέντα προϊόντα: 1612.        

Τα εμπορεύματα καταστράφηκαν με την ρίψη εντός απορριμματοφόρου όπως προβλέπεται παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου, σύμφωνα με το αρ.39/Ν.4155/2013. 

Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία θα συνεχιστούν και όλα τα κατασχεθέντα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά και τα οποία συνιστούν παράνομη απομίμηση είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται άμεσα  με πρόσφορο τρόπο από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας.                         

 

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου

Εμμανουήλ Μαλαματένιος