Multimedia Image
1-3-2006
Ορισμός κριτικής επιτροπής διαγωνισμού διηγήματος
13-2-2006
Kaτανομή πιστώσεων κρατικής επιχορήγησης στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Παροικίας και Νάουσας.
13-2-2006
Εγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ηλεκροφωτισμού
13-2-2006
Διαγραφή υπόλοιπου προστίμου μετά από απόφαση της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και ρύθμιση σύμφωνα με το Ν.3345/05 αρθρο 9 παρ. 5 και την 382/05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13-2-2006
Σχετικά με την εκμίσθωση δύο δημοτικών χώρων στον Αγ.Ιωάννη Δέτη Δ.Δ. Νάουσας για χρήση καρνάγιων.
13-2-2006
Aίτημα της Π.Γαλάτης Α.Ε. για επαναχορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας: α]της με αρ.4461/4-6-99 άδειας καταστήματος Μπαρ-Καφετέριας- Εστιατορίου και β]της με αρ.14903/18-12-02 άδειας κολυμβητικής δεξαμενής εντός ξενοδοχείου Γ΄τάξης με την επωνυμία
13-2-2006
Toποθέτηση κολωνακίων στα Λιβάδια Παροικίας
13-2-2006
Oικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών: α]Ενιαίου Λυκείου Πάρου, β]Ενιαίου Λυκείου Νάουσας, γ]1ο Τ.Ε.Ε. Πάρου και δ] 1ου Δημοτικού Σχολείου-1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας
13-2-2006
Πρόταση για μεταφορά της αφετηρίας των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. στη Νάουσα
13-2-2006
Πρόταση για κατασκευή συγκοινωνιακών κόμβων στο πλαίσιο της Εγνατίας Νο 2
13-2-2006
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Μελέτες καταγραφή και ανάλυση αναγκών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Πάρου»
13-2-2006
Eξέταση ένστασης RTEL Α.Ε. επί του από 21-12-05 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Εξοπλισμού, Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών-Δικτυακής Πύλης, Πιλοτική λειτουργία για το ασύρματο Δίκτυο τηςΠαροικιάς του Δήμου
13-2-2006
Eγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια υλικών για επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις δικτύου πυρόσβεσης
13-2-2006
Eγκριση προυπολογισμού Δ.Ο.Ν.Α.Πάρου οικονομικού έτους 2006
13-2-2006
Eγκριση προυπολογισμού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006
13-2-2006
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ποπ κόρν, μαλλί γριάς και ψητού καλαμποκιού σε θέση που βρίσκεται στην πλατεία Νάουσας
13-2-2006
Aίτημα Μουζακίτη Μαρίας-Αννας περί κατάργησης αγροτικής οδού στην περιοχή «Σκλαβομαριά» Δήμου Πάρου
13-2-2006
Tοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων και επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
13-2-2006
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας
13-2-2006
Yποβολή έγκλησης κατά αγνώστων για την προστασία της σήμανσης και των βοηθημάτων οδικής ασφάλειας της οδού Παροικίας-Κρωτήρι
13-2-2006
Aναμόρφωση του προυπολογισμού Δήμου Πάρου Πάρου οικονομικού έτους 2006 και μεταφορά χρηματικών υπολοίπων-επιχορηγήσεων της 31-12-05
13-2-2006
Aπευθείας αγορά αγροτεμαχίου πλησίον του γηπέδου Μαρμάρων για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
13-2-2006
Tρόπος επαλήθευσης της πιστής εφαρμογής του αρθρου 5 του Ν.429/76 από τις Υπηρεσίες του Δήμου[εποχικότητα επιχειρήσεων]
13-2-2006
Aνάθεση προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών μετά από άγονες δημοπρασίες
13-2-2006
Σφράγιση καταστήματος Σκιαδά Υπαπαντή - ΤAΥLOR ΤR. O.Ε
13-2-2006
Eγκριση παραρτήματος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Σχολής Μουσικής και ΔΕΠΑ
13-2-2006
Eπαναδημοπράτηση του έργου: Κατασκευή ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Δήμου Πάρου
13-2-2006
Kaτανομή πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ»
31-1-2006
Σφραγίσεις καταστημάτων
31-1-2006
Παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Λογαρά, Δρυού, Άσπρου Χωριού, Αλυκής, Αγκαιριας»
31-1-2006
Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δήμου Πάρου»
31-1-2006
Κατανομή του 35% των πόρων (Προγραμματική κατανομή) του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ»
24-1-2006
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αποδοχή από την Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης πολιτικού κειμένου με τίτλο «Ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων
24-1-2006
Eγκριση δαπάνης μετακίνησης και διαμονής Δημάρχου
24-1-2006
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση αδειών διάνοιξης γεωτρήσεων
24-1-2006
Aιτήματα για παράταση ημερομηνίας σφράγισης των καταστημάτων των: α]Καρμή-Κηπιώτη Ευαγγελία, β]Maυραγκά Παναγιώτη, γ]Μέλλιου Φώτη και δ]Markiewski LeszeK
24-1-2006
Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση άδειας κατάσκευής πέργκολας σε δημοτικό χώρο στην Παροικία στην SEAGULL Α.Ε.
24-1-2006
Aποδοχή παραχώρησης οικοπεδικών λωρίδων στην περιοχή Γλυσίδια από την Δανός Κατασκευές Α.Τ.Ε. για κοινή χρήση
24-1-2006
Συγκρότηση επιτροπής για δεντροφυτεύσεις
24-1-2006
Mείωση εγγυήσεων των εργων: α]Τσιμεντοστρώσεις οικισμού Προδρόμου Δ.Δ. Αρχιλόχου, β]Τσιμεντοστρώσεις οικισμού Καλαμίου Παροικίας
24-1-2006
Eγκριση M.Π.Ε. του έργου: Αποχέτευση Δ.Δ. Αγκαιριάς Νήσου Πάρου – Επέκταση υφισταμένης Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας
24-1-2006
Eγκριση προυπολογισμού Παιδικού Σταθμού Νάουσας Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006
24-1-2006
Eγκριση προυπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου οικονομικού έτους 2006
24-1-2006
Eγκριση προυπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2006
24-1-2006
Oρισμός Επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών
24-1-2006
Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2006
24-1-2006
Σχετικά με την πορεία του έργου «Αποκατάσταση και στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία Πάρου»
24-1-2006
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων στο Δ.Δ. Μάρπησσας
24-1-2006
Eγκριση πρακτικού «Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου [Γ.Π.Σ.] Δήμου Πάρου»
24-1-2006
Eγκριση προυπολογισμού Παιδικού Σταθμού Παροικίας Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006
24-1-2006
Eγκριση προυπολογισμού Παιδικού Σταθμού Παροικίας Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2006

Μήνυμα Δημάρχου

Συνεδριάσεις ΔΣ

newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

»
Χάρτες της ΠάρουΚαταχώρηση στον Τουριστικό & Επαγγελματικό Οδηγό του site