Multimedia Image

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρκουλής Νικόλαος
e-mail:arkoulis@paros.gr

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών
Σκιαδά Μαρουσώ
e-mail:marskiada@paros.gr
Γραφείο Εσόδων : Αντωνόπουλος Δημήτρης
e-mail:antonopoulos@paros.gr
Γραφείο Διπλογραφικού : Κορονίδου Άννα
e-mail:akoronid@otenet.gr
Γραφείο Λογιστηρίου
Ιωάννης Σιφναίος
e-mail:jsifneos@paros.gr
Αρσενία Μαύρη
e-mail:marsenia@paros.gr
Εύα Τζανακοπούλου
e-mail:etzanakop@paros.gr

Ταμειακή Υπηρεσία
Δημοτικός Ταμίας :
e-mail:
Εισπράκτορας : Παναγιώτης Ραγκούσης
e-mail:panragousis@paros.gr
Διαχειριστής : Πρέκας Αντώνιος
e-mail:aprekas@paros.gr

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Πρωτοκόλλου:Σπανόπουλος Νικόλαος
e-mail:spnikos@paros.gr
Γραφείο Δημοτολογίου:Δαμασκηνού Μαντώ
e-mail:dhmotologio@paros.gr
Γραφείο Ληξιαρχείου:Μαρία Λουκή
e-mail:mlouki@paros.gr
Γραφείο Αλλοδαπών:Μαρία Ραγκούση
e-mail:mragousi@paros.gr

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και γραφεία:

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϋπολογισμοί­ Απολογισμοί-Οικονομική παρακο­λούθηση, Διαχείριση δαπανών, μισθοδοσία.

-Προϋπολογισμοί -Αναμορφώσεις -Απολογισμοί

* Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κα­τάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προϋπολογι­σμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου.

* Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουμένων προϋπολογισμών και τήρηση των σχετικών διαδικασιών και αρχείων. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπο­λογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.

* Τήρηση ειδικού αρχείου προϋπολογισμού και απολο­γισμού του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις.

* Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού και εισήγηση των αναμορφώσεων αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων, συμπληρωματικών ή έκτακτων πι­στώσεων.

* Μέριμνα για την αποφυγή υπερβάσεων στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και άμεση ενημέρωση των αρμό­διων για την τυχόν ύπαρξη τους.

* Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

* Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την ε­κτέλεση του προϋπολογισμού της κάθε Διοικητικής ενό­τητας και με τις αναθεωρήσεις του.

Οικονομική Παρακολούθηση -Διαχείριση δαπανών (Λογιστήριο )

* Τήρηση του νέου διπλογραφικού συστήματος των 0ΤΑ από της εφαρμογής του.

* Τήρηση των βιβλίων και αρχείων του λογιστικού συ­στήματος των ΟΤΑ όπως εκάστοτε ισχύει

* Τήρηση μητρώου παγίων.

* Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

* Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, στο Συμ­βούλιο Συντονισμού Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Προ­γραμματισμού, περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληρο­φόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.

* Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαι­τούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους.

* Έλεγχος για την πληρότητα και τη νομιμότητα των προηγούμενων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της,αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισμού του Δή­μου καιΜήνυμα Δημάρχου

Συνεδριάσεις ΔΣ

newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

»
Χάρτες της ΠάρουΚαταχώρηση στον Τουριστικό & Επαγγελματικό Οδηγό του site