ΦΡΑΓΚΑ ΣΚΑΛΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1890 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΛΙΤΕΣ-ΜΙΝΙΜΑΛ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ