Γλυπτική

Η Πάρος του Πολιτισμού, Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EuroArt από το 2005, σημαντικές εκθέσεις ζωγραφικής - γλυπτικής