Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων στο δρόμο Παροικιάς-Αγ. Φωκά στο ύψος της περιοχής «Κρωτήρι-Μαρτσέλο» από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 .

 

 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πάρος, 5 Μαΐου 2023

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               

                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

           ΔΩΡΑ ΣΑΡΡΗ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ                 

         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων στο δρόμο Παροικιάς-Αγ. Φωκά στο ύψος της περιοχής «Κρωτήρι-Μαρτσέλο» από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, από τις 08.00΄έως τις 20.00΄, λόγω πραγματοποίησης εργασιών ασφαλτόστρωσης του δρόμου.   

Εφιστούμε την προσοχή σας, λόγω στενότητας του δρόμου, για τη διευκόλυνση των εργασιών και την γρήγορη περάτωσή τους με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του νησιού και παρακαλούμε για την κατανόησή σας.