ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πάρου, στις 28 Mαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ.

 
 
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πάρος   27 / 05 / 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                           Αρ.Πρωτ. 7568
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ                                 
ΠΡΟΣ:  1. κ. Σιφναίο Παντελεήμονα
Ταχ. Δ/νση     : Παροικία Πάρος                            2. κ. Ροπαΐτου Μαργαρίτα
Ταχ. Κώδικας:   84400                                       3. κ. Αλεξανδροπούλου Αρχ.
Τηλέφωνο      : 2284360112                               4. κ. Μαύρη Μένεγο   
Πληροφορίες  : Σιφναίου Καλλιόπη                          
Fαx :  22840-22078
E-mail  : p.sifneou@paros.gr
 
            
 
  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 82, 84, 89 και 90 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πάρου, στις  28 Mαΐου 2019, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30΄ π.μ.. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ίδρυση Επιχείρησης «Λιανικού Εμπορίου (υπεραγορά άνω των 200μ2)», της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», στη θέση «ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ-ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ» Παροικίας Πάρου.                                                                                                                                                
Ο λόγος που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα είναι ότι υπάρχει προθεσμία και πρέπει να παρθεί έπειτα απόφαση, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
                               
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ