Αποστολή στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Πάρου μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Αποστολή στοιχείων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δήμου Πάρου μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020