ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.