ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                         Κ.Α:  2815

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάουσα   8-5-19

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αριθ.πρωτ:  5

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛ.Γ.Α                

ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΟΥ                    

Δ/νση: Νάουσα Πάρου 84401                                  

Τηλ: 2284051220                                            

Φαξ: 2284028644                                                 

Email: katina@paros.gr                                                               

 

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όσους υπέστησαν ζημιά στα Αμπελά τους από την ανεμοθύελλα στις 5-5-19 στο Δήμο Πάρου, να υποβάλουν αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου έως την Δευτέρα 20-5-19.

Κατώτατο στρεμματικό όριο είναι: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα.

 

 

                                                Τριπολιτσιώτη Αικ.